Gemiler
 
  Ana Sayfa
  Ziyaretşi defteri
  Site'ye Kaynak Sağlayanlar
  Hakkında Pek Fazla Bilgi Bulamadığım Batıklar
  Denizaltılar ve Gemilerde Görev Yapmış Kişilerin İsimleri
  1.Dünya Savaşı (Karışık)
  Karadeniz Cephesi (1.Dünya Savaşı)
  => Bezm-i Alem
  => Seyyar Vapuru
  => İntizam Vapuru
  => Yozgat Hücumbotu
  => Kütahya Torpidobotu
  => Hakkında Pek Fazla Bilgi Bulunmayan Gemiler
  => Selamet
  => Arslan Romörkörü
  => Hamidabad Torpidobotu
  => Ron
  => Nilüfer
  => Blokshif No.5
  => Marmara Vapuru
  => Adem Vapuru
  => Haliç 2
  => Haliç 5
  => Neveser
  => UC-13
  => Vapurlar 1
  Ekinlik Adası Batıkları
  Sinop Baskını (30 Kasım 1853)
  Çanakkale-Marmara Cephesi
  Çeşme Savaşı
  Trablusgarp ve Balkan Savaşları
  93 Harbi
  Antik ve Ortaçağ Dönemine Ait Batıklar
  1946-201?
  1500-1914 (Savaş Öncesi)
  1918-1939
  2.Dünya Savaşı
  Yeni sayfanın başlığı
  Siteden Silinen Batıklar ve Silinme Nedenleri
İntizam Vapuru
İntizam
İmalatçı=R&H Green,Blackwall,London     Ağırlık=244 gros ton     Boy=50.3 m     En=6.5 m    M.G=550 HP Hız=15 knot

Yandan çarklı vapur.1894 yılında kardeş gemisi İkdam ile beraber inşa edilmiştir.İnşasından sonra Şrket-i Hayriye emrine giren vapurun bacası numarası 44 idi. İstanbbul'a ilk geldikleri zaman Boğaz halkı bu iki eş gemiye de ayrı bir hayranlık beslemeye başladı.Artik varsa "Ikdam", yoksa "Intizam" dı! Hele tok ve davudî düdük sesleri yok muydu, yolcular her duyduklarında inanın kendilerinden geçiyorlardı! O ne tannan, o ne gür sesti öyle! O ikisinin hizmete konmasıyla, özellikle de 44 baca nu-maralı"'Intizam''in çalışmaya başlamasıyla, bütün öteki vapurlann pabucu dama atılmıştı sanki! Normal hızlan saatte 12 mil kadar gözüküyordu. Ama posta sefe-rine çıktıkları zaman, hele sıkı bir istim de tutmuşlarsa, rahatça, 14-15 mile çıkabiliyorlardı. Hatta 15'in üstüne de! Böyle olunca da limanda çalışan bütün vapurları rahatça geride bırakıyorlardı. Şir-ket'in Boğaz vapurlarını da, Seyr-i Sefain'in Kadıköy'e, Adalar'a ve de Yeşilköy'e çalıştırdığı şehir hattı vapurlarını da!Şirket'in bütün öteki vapurları gibi, "Intizam" da başlangıçta Bo-ğaz sularında yolcu taşıdı durdu. Yakın iskelelerden Köprü'ye yapı-lan seferlerde gecikmelerin önemsiz olmasına karşılık iki, iki buçuk saat süren uzun seferlerde gecikmeler de fazlalaşabiliyordu.Yeterince hız yapabildiği için, "İntizam"ı daha çok Beykoz'a, Sarı-yer'e hatta Kavaklar'a kadar uzayan posta seferlerine veriyorlardı. Böylece yolcular bezdiren gecikmelerden kurtulmuş oluyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla "întizam"ı da Donanma'nın emri-ne verdiler. O da Şirket'in birkaç vapuruyla birlikte askeriyenin em-rinde hizmet görmeye başladı. 1916 yılının 21 Eylül günüydü. Karadeniz'de sefer hâlinde iken Ereğli önlerinde Rus muharebe gemisi "Imperatritza Ekaterina II" nın top ateşine maruz kalan "Intizam" birkaç yerinden ciddi sayılabile-cek yara aldı. Bu gibi durumlarda batmaması için hep yapıldığı gibi hemen karaya oturtuldu. Bir süre orada, yan batik durumda kaldı.1917 yılının 3 Mayıs günü yabancı bir kurtarma şirketi (Soc. D'Heracle) tarafından yarası kapatılıp yüzdürüldü ve onarılmak üzere Zonguldak'a çe-kildi. 1917'de aynî şirket tarafından Bahriye'ye satıldıysa da fazla bir süre hizmet veremedi.Bir zamanlar Boğaz vapurlarmm en hızlısı olan o güzelim İntizam'ın 1917'de Şarköy-Karabiga önlerinde battığı zaman 23 yıllık bir vapurdu. Şirket'in, bu vapurunun kaybına karşılık hazineden aldığı tazminat, 12.700 altın lira oldu.Enkaz,55 metre deriniktedir.
 
  Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!  
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
Bugün 19 ziyaretçi (43 klik) kişi bu siteyi ziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=