Gemiler
 
  Ana Sayfa
  Ziyaretşi defteri
  Site'ye Kaynak Sağlayanlar
  Hakkında Pek Fazla Bilgi Bulamadığım Batıklar
  Denizaltılar ve Gemilerde Görev Yapmış Kişilerin İsimleri
  1.Dünya Savaşı (Karışık)
  => Huntsfall
  => Beyrut
  => Bozcaada Uçak Batığı 1
  => Casabianca Mayın Gemisi
  Karadeniz Cephesi (1.Dünya Savaşı)
  Ekinlik Adası Batıkları
  Sinop Baskını (30 Kasım 1853)
  Çanakkale-Marmara Cephesi
  Çeşme Savaşı
  Trablusgarp ve Balkan Savaşları
  93 Harbi
  Antik ve Ortaçağ Dönemine Ait Batıklar
  1946-201?
  1500-1914 (Savaş Öncesi)
  1918-1939
  2.Dünya Savaşı
  Yeni sayfanın başlığı
  Siteden Silinen Batıklar ve Silinme Nedenleri
Beyrut
Beyrut Yatı

İmalatçı:Ramage & Ferguson,Leith   

Sipariş:1898    D.İ:1899    Ağırlık:411 ton    Boy:51.9 m    En:6.9 m S.Ç:4.4 m    Silahlar:2x57 mm ve 2x37 mm QF top


1899-5/1911=Thomas Pink,London (Lady Gipsy)
5/1911=Sold to Ottoman Government
9/1911=Commissioned in the Ottoman Navy as a survey vessel & re-named as Beyrut. 1/11/1914 sunk by gunfire from HMS Wolverine & Scorpion at Urla.
 
a)Batışı:Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda bir Alman ticaret gemisi, Kızıldeniz’de Kamaran adaları civarında, konumları belirli olmayan bazı mercan resiflerine çarparak batar. Bunun üzerine Alman hükûmeti, Osmanlı hükûmetine “şedid-ül meal” bir ültimaton vererek “buraların haritası, tarafımızdan yapılmadığı takdirde, bilfiil Alman mesahacıları tarafından bu sularda mesaha tetkikatı yapılacağının ve bir dereceye kadar Hukuk-u Hükümrânımıza müdahelenin açıktan açığa anlatma edilmiş olacağından söz eder.Bunun üzerine o sıralarda Port Tevfik’de yatmakta olan Beyrut mesaha gemisi bu mesahayı yapmak üzere görevlendirilir ve bir süre, söz konusu adaların civarında ölçüm çalışmaları yapar. Ancak savaşın başlaması ile bu görevini tamamlayamadan İzmir Körfezi’ne geri döner. Urla’da kaçakçı takibi ile görevli iken, 1 Kasım 1914 günü İngiliz ganbotları Scorpion ve Wolverine ile karşılaşır. Ganbotların kıdemli süvarisi zaten ateş gücü olmayan Beyrut’u batırmak üzere ateş edeceğini bildirir. Beyrut yatının süvarisi mürettebatın gemiyi terk etmesini sağlamak üzere, geminin İngilizce bilen mesaha subayını İngilizlerle görüşmeye memur eder. 20 dakika süren bu görüşme sırasında “geminin içindeki kabil-i nakil mesaha alât ve edâvatı, gemi zabitân ve efradı tarafından Urla İskelesi’ndeki evlerin arka cihetlerine nakledilerek kurtarılmıştır. Binaenaleyh, ... Ankara Harita Umum Müdürlüğü Deniz Şubesi’ne nakledilen ... alât ve edevât, Beyrut yatından kurtarılmış olan [bu] eşyalardır ki, tarihi bir hatıra teşkil ederler” .Afif Büyüktuğrul’un anlatımı ile “gemi komutanı Yüzbaşı Sezai ... bundan sonra gaz dökerek gemisini yakmaya başladı ve mürettebatını da filikalara doldurarak kıyıya doğru sevketti. İngilizler Beyrut gemisinin bu haline rağmen, hem ona, hem de mürettebat dolu filikalarına ateş açmaktan geri durmadılar. Böylece geminin batışı İngilizlere bedava bir zafer oldu”.

 
  Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!  
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
Bugün 19 ziyaretçi (50 klik) kişi bu siteyi ziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=